Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΟΜΩΝ - ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ: Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Τεύχος 128 - Έτος 2017

Περίληψη

Η Κοινωνική Εργασία στο δρόμο αποτελεί μια προσέγγιση ευάλωτων και κοινωνικά αποκλεισμένων πληθυσμιακών ομάδων, στο φυσικό περιβάλλον της καθημερινής τους διαβίωσης. Στην Ελλάδα, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των χρηστών ουσιών, εργατριών του σεξ και των αστέγων στο δρόμο υιοθετείται τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η παρούσα ποιοτική έρευνα αποσκοπεί στην ανάδειξη του λόγου των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται στο δρόμο. Ειδικότερα, παρουσιάζει τους σκοπούς της κοινωνικής εργασίας στο δρόμο, τους άξονες διαφοροποίησής της από την κοινωνική εργασία εντός των δομών και στο γραφείο, τα προσωπικά βιώματα  και τέλος τις προτάσεις των επαγγελματιών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι ο δρόμος βιώνεται από τους επαγγελματίες κοινωνικούς λειτουργούς ως ένας  εργασιακός χώρος με προκλήσεις και δυσκολίες, αλλά και ως ένα πολυμορφικό εργασιακό περιβάλλον το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης γνώσης της πραγματικότητας και  προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Η κύρια δε, συμβολή των κοινωνικών λειτουργών θεωρείται ότι είναι η συμμετοχή, μέσω της εμπειρίας τους, στην ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved