Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Τεύχος 128 - Έτος 2017

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό την ανάδειξη των κινήτρων των φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας για την επιλογή επαγγέλματος. Η έρευνα διεξήχθη στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας σε δείγμα 120 πρωτοετών φοιτητών. Οι φοιτητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο κλειστών κυρίως ερωτήσεων για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και με τους παράγοντες που επηρέασαν την επιλογή του συγκεκριμένου τμήματος. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν παρόμοιες έρευνες και ερμηνεύθηκαν με βάση ψυχολογικές θεωρίες κινήτρων και θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές θεώρησαν ως σημαντικότερο κίνητρο επιλογής επαγγέλματος τη διάθεση προσφοράς βοήθειας και ότι επηρεάστηκαν στην επιλογή τους, κατά δήλωσή τους, κυρίως από εσωτερικά κίνητρα. Οι τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες και η οικονομική κατάσταση των φοιτητών επηρέασαν την επιλογή τους, ενώ το φύλο δεν εμφανίστηκε ως καθοριστικός παράγοντας. Παρότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν είχαν την Κοινωνική Εργασία ως πρώτη επιλογή, η πλειοψηφία εκδήλωσε την πρόθεση να ασκήσει το επάγγελμα μελλοντικά. Αρκετοί φοιτητές παρουσίασαν αρχικό ενδιαφέρον προς την Ψυχολογία. Τα ευρήματα συζητούνται στο πλαίσιο της αυτογνωσίας των κοινωνικών λειτουργών για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved