Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Τεύχος 131 - Έτος 2018
Συγγραφείς : Triseliotis John

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη διόγκωση του ενδιαφέροντος στην ανοιχτή υιοθεσία, όταν μάλιστα αυτή προβάλλεται και μέσα από την κυβερνητική μελέτη (στη Βρετανία) "H φύση και τα αποτελέσματα της υιοθεσίας" (1) που δημοσιεύτηκε το 1990. Η μελέτη αυτή προσφέρει έναν αριθμό εναλλακτικών επιλογών για τη μεταβίβαση των σχέσεων από τη βιολογική στη θετή οικογένεια. Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει τα στοιχεία που υπάρχουν και μερικά από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων τύπων ανοιχτής υιοθεσίας.

Η πίεση για αλλαγή

Το ενδιαφέρον για την ανοιχτή υιοθεσία προήλθε από δύο κύριες οδούς: Κατ’ αρχήν μελέτες στη δεκαετία του ’60 (από την Mc Whinnie (2)) και στις αρχές της δεκαετίας του ’70 (από τον Triseliotis (3)) έδειξαν τις επιπτώσεις που είχε η μυστικότητα που περιέβαλλε την υιοθεσία στη ζωή των υιοθετημένων ατόμων. Η μελέτη του Triseliotis αναφερόταν στην απροθυμία πολλών θετών γονέων να πουν στα παιδιά τους ότι είναι υιοθετημένα, στην αποφυγή του θέματος της υιοθεσίας αφ’ ής στιγμής το παιδί ενημερωνόταν και στη διστακτικότητά τους να μοιρασθούν με το παιδί πληροφορίες για την καταγωγή του και τις συνθήκες της υιοθεσίας του.

 
 
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved