Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Triseliotis John
Τεύχος : 131 έτος : 2018
Συγγραφείς: Triseliotis John
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη διόγκωση του ενδιαφέροντος στην ανοιχτή υιοθεσία, όταν μάλιστα αυτή προβάλλεται και μέσα από την κυβερνητική μελέτη (στη Βρετανία) "H φύση και τα αποτελέσματα της υιοθεσίας" (1) που δημοσιεύτηκε το 1990. Η μελέτη αυτή προσφέρει έναν αριθμό εναλλακτικών επιλογών για τη μεταβίβαση των σχέσεων από τη βιολογική στη θετή οικογένεια. Το κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζει τα στοιχεία που υπάρχουν και μερικά από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων τύπων ανοιχτής υιοθεσίας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved