Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τεύχος 131 - Έτος 2018

Είναι αποδεκτό γενικά ότι πετυχημένη θεραπευτική είναι η διεργασία λύσης προβλημάτων των ατόμων. Γι’ αυτό ο θεραπευτής είναι απαραίτητο να γνωρίζει: α) πώς να προσδιορίζει το πρόβλημα και β) πώς να το οδηγεί σε επίλυση χωρίς να ακολουθεί μια αλύγιστη, σκληρή, χωρίς εξατομίκευση πορεία. Όσο καταξιωμένη και εδραιωμένη και αν είναι μια τέτοια μέθοδος θεραπείας για ορισμένα προβλήματα, δεν αντιμετωπίζει την ευρύτητα και πολυπλοκότητα των ανθρώπων που προσέρχονται στο θεραπευτή. Ασφαλώς ο συνδυασμός γνωστών διαδικασιών και νέων τεχνικών είναι απαραίτητο στοιχείo επιτυχίας παράλληλα πάντοτε με θέρμη, ευλυγισία και αυθορμητισμό.

Για να έχει θετική έκβαση η διαδικασία της θεραπείας, αρχίζει πάντοτε με τον τρόπο που εξετάζεται το πρόβλημα. Η παρέμβαση φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα, σχήματα σχέσεων, που πρέπει να αλλάξουν. Ο επιδέξιος θεραπευτής πλησιάζει το κάθε άτομο με την πεποίθηση ότι μια τελείως μοναδική πορεία αντιμετώπισης θα είναι απαραίτητη γι’ αυτό. Τα δυναμικά αναφέρονται γενικά στο χρόνο, στον τόπο, στα άτομα που περιλαμβάνει, στις ειδικές τέλος κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν. Γενικά όμως είναι παραδεκτό ότι η συνέντευξη με ένα μόνο μεμονωμένο άτομο σε αρκετές περιπτώσεις είναι ξεκίνημα μετ’ εμποδίων. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολύ πιο εύλογο η συνέντευξη να περιλαμβάνει τη φυσική ομάδα όπου το πρόβλημα παρουσιάζεται. Ο θεραπευτής από την πρώτη συνέντευξη πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα μέλη της οικογένειας για να τα βοηθήσει να κατανοήσουν το πρόβλημα, την κοινωνική του διάσταση που συνήθως τα άτομα μέλη δυσκολεύονται να κατανοήσουν, ιδίως όταν αφορά στη δική τους ατομική και κοινωνική οντότητα και σχέση.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved