Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το μοντέλο της γνωστικής-αναλυτικής ψυχοθεραπείας

Τεύχος 35 - Έτος 1994

Στην εισήγηση γίνεται συνοπτική παρουσίαση της Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας (ΓΑΨ), μιας σχετικά νέας μορφής βραχείας ψυχοθεραπείας. ΗΓΑΨ είναι μια συνθετική ψυχοθεραπεία που βασίζεται σ’ ένα γνωστικό μοντέλο ψυχολογικής κατανόησης τον ανθρώπου αλλά που ενσωματώνει στο θεωρητικό της πλαίσιο στοιχεία κι από άλλες τάσεις ρεύματα όπως η ψυχαναλυτική θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, η αναπτυξιακή θεωρία της διαπροσωπικής δραστηριότητας, η θεωρία των προσωπικών νοητικών κατασκευών κ.λ.π. Το θεωρητικό μοντέλο της ΓΑ Ψ είναι το μοντέλο της διαδικαστικής ακολουθίας και σύμφωνα με αυτό τυπικές “νευρωτικές” διαδικασίες θεωρούνται οι παγίδες, τα διλήμματα και οι εμπλοκές. Η ΓΑΨ είναι περισσότερο εστιασμένη στο εδώ και τώρα και είναι μια μορφή ενεργητικής ψυχοθεραπείας και για τον ασθενή και για τον θεραπευτή. Είναι βραχεία ψυχοθεραπεία που στην τυπική της μορφή αποτελείται από 16 συνεδρίες με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα.

Η λειτουργική της οργάνωση περιλαμβάνει 4 φάσεις: την φάση της εκτίμησης (3-5 συνεδρίες), την αναδιαμόρφωση 94η-5η συνεδρία), την φάση της αλλαγής και τον τερματισμό (16η συνεδρία). Ο πυρήνας της θεραπείας είναι η αναδιαμόρφωση που δίνεται γραπτά στον ασθενή και περιέχει περιγραφή των επαναληπτικά χρησιμοποιούμενων τρόπων σκέψης, αισθάνεσθαι, δράσης που είναι για το άτομο αναποτελεσματικοί και επιβλαβείς. Η ΓΑΨ είναι κατάλληλη για μια πλειάδα ασθενών μια και κριτήρια αποκλεισμού είναι μόνο οι ψυχωτικές καταστάσεις και οι εξαρτήσεις από ουσίες. Όπως δε έχουν δείξει οι λίγες σχετικά μελέτες που υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι αρκετά αποτελεσματική.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved