Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μεταμοντερνισμός και αποδομοποίηση στην κοινωνική θεωρία: Μια δομική κριτική

Τεύχος 53 - Έτος 1999
Συγγραφείς : Βουρνάς Γιώργος

Το άρθρο αυτό θα προσπαθήσει να προσφέρει μια εισαγωγική παρουσίαση ίων κυρίων σημείων των μεταμοντερνικών θεωριών και αναλύσεων και των επιπτώσεων τους στην κοινωνική θεωρία. Γενικά, η βιβλιογραφία στο θέμα έχει Βασιστεί στη διχοτομική κατάταξη των μεταμοντερνικών θεωριών έναντι του μοντερνισμού.

Ο μεταμοντερνισμός (postmodernism) ταυτίζεται με την αντιθετικότητα στις φιλοσοφικές αρχές του Διαφωτισμού και τη σύγχρονη φιλοσοφία. Ένας ακριβής ορισμός του τι είναι "μεταμοντερνισμός" είναι δύσκολο να δοθεί, εφόσον αποτελεί όχι τόσο μια συγκροτημένη κοινωνική θεωρία, όσο ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα ιδεών, θεωριών και φιλοσοφικών αρχών αντίθετων στις αρχές του εσσεντιαλισμού (essentialism), της παγκοσμιότητας (universalism) και του ρεαλισμού (Audi, 1996).

Η διχοτόμηση αυτή δημιουργεί απλουστευτικές γενικεύσεις για τις θεωρητικές κατευθύνσεις, ομοιότητες και διαφορές τόσο του μεταμοντερνισμού όσο και του μοντερνισμού (Taylor, 1998; Taylor-Gooby, 1997).

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved