Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 115 - ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2014

Εισαγωγικό σχόλιο
Τα κείμενα που δημοσιεύουμε στο τρίτο τεύχος του 2014 της Κοινωνικής Εργασίας κινούνται εντός του ευρύτατου τομέα της υγείας, με διαφορετικά αντικείμενα που ευελπιστούμε ότι θα τύχουν του ενδιαφέροντός σας Μια βιογραφική προσέγγιση σε περιπτώσεις καρκίνου του μαστού και μαστεκτομής διερευνούν - και παρουσιάζουν στο άρθρο τους - ο κοινωνιολόγος...
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Περίληψη Η παρούσα εργασία συνιστά μια ποιοτική έρευνα βασισμένη στη διερεύνηση της εμπειρίας γυναικών με καρκίνο του μαστού και μαστεκτομή, που θεωρούνται ότι έχουν επιβιώσει και οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε ομάδες αυτοβοήθειας και εθελοντικής προσφοράς σε ομοιοπαθείς. Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι και στην περίπτωση του καρκίνου του στήθους....
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Συγγραφείς: Κόφφας Στέφανος
Περίληψη Η παρούσα εργασία προσπαθεί να αναδείξει τη συσχέτιση της συναντίληψης περί ατομικής ευθύνης ως βασικού στοιχείου συνέργειας κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών υγείας με την αποτελεσματικότητά τους στις κοινωνίες του νεοφιλελεύθερου χώρου. Περαιτέρω, επικεντρώνεται στη σημασία της συνακόλουθης νοοτροπίας που επιδεικνύουν...
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Περίληψη Αν και η μακροζωϊα των ανθρώπων είναι μια θετική εξέλιξη της επιστήμης, η γήρανση του πληθυσμού έχει αναγνωριστεί ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων που επιφέρει στα συστήματα υγείας και κοινωνικής προστασίας των κρατών. Η δημογραφική γήρανση αναφέρεται σε πληθυσμούς με ποικίλα προβλήματα -κυρίως οικονομικά και υγείας...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved