Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Δούκα Μαρία
Τεύχος : 111 έτος : 2013
Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει βιβλιογραφικά και ερευνητικά, τα συναισθήματα των αθλητών με αναπηρία και την εμπειρία που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ακόμη, εξετάζει αν οι αθλητές δέχονται υποστήριξη από το οικογενειακό αλλά και το αθλητικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης και της συμβολής του κοινωνικού λειτουργού...
Τεύχος : 115 έτος : 2014
Περίληψη Αν και η μακροζωϊα των ανθρώπων είναι μια θετική εξέλιξη της επιστήμης, η γήρανση του πληθυσμού έχει αναγνωριστεί ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο που λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, λόγω των μεγάλων επιβαρύνσεων που επιφέρει στα συστήματα υγείας και κοινωνικής προστασίας των κρατών. Η δημογραφική γήρανση αναφέρεται σε πληθυσμούς με ποικίλα προβλήματα -κυρίως οικονομικά και υγείας...
Τεύχος : 117 έτος : 2015
Συγγραφείς: Δούκα Μαρία
Περίληψη Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει τις καθημερινές δυσκολίες των χρηστών των υπηρεσιών που πάσχουν από προβλήματα ψυχικής υγείας, με την ερευνητική μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας. Η χρήση της θεμελιωμένης θεωρίας, δημιουργεί μια σειρά από προκλήσεις....
Τεύχος : 84 έτος : 2006
Συγγραφείς: Δούκα Μαρία
Η «ενδυνάμωση» είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας οι επαγγελματίες μοιράζονται την εξουσία που τους δίνει ο ρόλος τους με τους χρήστες των υπηρεσιών τους....
Τεύχος : 67 έτος : 2002
Συγγραφείς: Δούκα Μαρία
Η εργασία αυτή αναφέρεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην έμφαση που δίνεται από  το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στην αναβάθμιση της. H Π.Φ.Υ. θεωρείται ότι είναι οικονομικά  αποτελεσματική γιατί μπορεί να ανακόψει την αναζήτηση υγειονομικής φροντίδας στα νοσοκομεία. Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη της βασίστηκε σε ένα μη οργανωμένο πλαίσιο με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσλειτουργίες όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή της, τον εξοπλισμό, τους ανθρώπινους  πόρους και την έρευνα. Επίσης στις αγροτικές περιοχές αναπτύχθηκαν τα Κέντρα Υγείας χωρίς  παράλληλη ανάπτυξη στα αστικά κέντρα όπου συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και όπου οι ιδιωτικές παροχές υγείας συνεχώς αυξάνονται. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω  η εργασία αυτή εντοπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην  Π.Φ.Υ. μέχρι να ολοκληρωθεί ένα ορθολογικό σχέδιο μεταρρύθμισης.
Τεύχος : 70 έτος : 2003
Συγγραφείς: Δούκα Μαρία
Το «Σύνδρομο Επαγγελματικής Κόπωσης» (Σ.Ξ.Κ.) ή «BURNOUT» εμφανίζεται στους επαγγελματίες που η δουλειά τους σχετίζεται με τη φροντίδα του ατόμου. Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από το Σύνδρομο αυτό είναι αυτοί που ξεκίνησαν ενθουσιώδεις την εργασία τους και κατέληξαν να αδιαφορούν, να είναι μόνιμα κουρασμένοι, δυσαρεστημένοι, καθώς επίσης να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. Το Σ.Ε.Κ. είναι ένας συνδυασμός σωματικών, ψυχολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών παραγόντων. Ο κοινωνικός λειτουργός είναι ένας από τους επαγγελματίες που επηρεάζονται από το Σύνδρομο εξαιτίας του ενδιάμεσου ρόλου του μεταξύ εξυπηρετούμενου και οργάνωσης, καθώς και των περιορισμών των πόρων σε σχέση με τις πιεστικές ανάγκες του κόσμου για βοήθεια. H πρόληψη θα απέτρεπε τον εργαζόμενο από την κόπωση αλλά και ένα οργανισμό από δυσλειτουργία αν υπήρχε ένα δίκαιο σύστημα παροχών, αντικειμενική διοίκηση και καλές συναδελφικές σχέσεις.
Τεύχος : 103 έτος : 2011
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια κατανόησης του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης, αφ’ ενός μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης  και του πώς και γιατί μπορεί αυτό να απαντάται σε κοινωνικούς λειτουργούς που απασχολούνται σε πλαίσια ψυχικής υγείας και αφ’ ετέρου, μέσω της εκπόνησης ποιοτικής έρευνας με τη χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης. Στην έρευνα έλαβαν μέρος κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, με στόχο τη διερεύνηση ποικίλων παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν θετικά στην τάση εμφάνισης συμπτωμάτων του συνδρόμου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι κοινωνικοί λειτουργοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους χώρους της εργασίας τους, όπως η έλλειψη πόρων, οι χαμηλές αμοιβές, η πολυπλοκότητα των περιστατικών, που οδηγούν στην εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. Η αλλαγή αντικειμένου και χώρου εργασίας συνιστά θετική επιλογή, ενώ η παροχή εποπτείας κρίνεται θετική για την παραμονή τους στην εργασία τους.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved