Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Δελλαπόρτα Ανατασία
Τεύχος : 103 έτος : 2011
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια κατανόησης του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης, αφ’ ενός μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης  και του πώς και γιατί μπορεί αυτό να απαντάται σε κοινωνικούς λειτουργούς που απασχολούνται σε πλαίσια ψυχικής υγείας και αφ’ ετέρου, μέσω της εκπόνησης ποιοτικής έρευνας με τη χρήση ημι-δομημένης συνέντευξης. Στην έρευνα έλαβαν μέρος κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, με στόχο τη διερεύνηση ποικίλων παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν θετικά στην τάση εμφάνισης συμπτωμάτων του συνδρόμου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, οι κοινωνικοί λειτουργοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στους χώρους της εργασίας τους, όπως η έλλειψη πόρων, οι χαμηλές αμοιβές, η πολυπλοκότητα των περιστατικών, που οδηγούν στην εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης. Η αλλαγή αντικειμένου και χώρου εργασίας συνιστά θετική επιλογή, ενώ η παροχή εποπτείας κρίνεται θετική για την παραμονή τους στην εργασία τους.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved