Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 83 - ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2006

Εισαγωγικό σχόλιο
H καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας Χριστίνα Βάγια στο άρθρο της αναφέρεται στην κοινωνική πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης και της προώθησής της μέσα από τη δικτύωση και αποκέντρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Θεωρώντας την τοπική αυτοδιοίκηση ως τον πλέον ενδεδειγμένο φορέα για το σχεδιασμό και συντονισμό της τοπικής κοινωνικής πολιτικής, η συγγραφέας καταλήγει με μια σειρά προτάσεων για το σχεδιασμό συντονιστικού μηχανισμού από τους Δήμους.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Συγγραφείς: Βάγια Χριστίνα
Στο άρθρο επισημαίνονται οι κυρίες επιδιώξεις των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση και την Πρόνοια και η εναρμόνιση τους με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής και της Πολιτικής της Τοπικής Ανάπτυξης, που αυτή προωθεί μέσα από τη Δικτύωση και την Αποκέντρωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών...
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ME ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ: ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Η προνοιακή μεταρρύθμιση στη χώρα μας αφορά στο μετασχηματισμό των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης σε ανοικτού τύπου κοινοτικές στεγαστικές δομές προωθώντας τις αρχές της κοινωνικής επανένταξης και της ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρίες....
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ KAI ΣΟΥΗΔΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
Η μελέτη αυτή εξέτασε τις στάσεις ζωής Ελλήνων και Σουηδών εφήβων. Από ένα σύνολο 238 Ελλήνων και 583 Σουηδών εφήβων που είχαν είτε υψηλή είτε χαμηλή βαθμολογία στην αυτοαναφορά του Achenbach, επελέγησαν γιά συμμετοχή σε ημιδομημένες συνεντεύξεις 47 Έλληνες και 47 Σουηδοί....
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ KAI ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συγγραφείς: Λουκάς Γεώργιος
Το παρόν άρθρο στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και απασχόλησης και στη διευκρίνιση σε κάποιο βαθμό των μηχανισμών συσχέτισής τους, όπως αυτά προέκυψαν από σχετική εργασία....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved