Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 76 - 76-2004 - Έτος 2004

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, To τελευταίο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας για το 2004 περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων σχετικών με θεωρητικές έννοιες, προγράμματα παροχής υπηρεσιών και έρευνα. Ο καθηγητής Δημήτρης Ιατρίδης, με το άρθρο του που αναφέρεται στο σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής για ανάπτυξη από τους οργανισμούς κοινωνικής φροντίδας, μας δίνει μία πρόγευση για το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα που αναλύει διεξοδικά σε υπό έκδοση νέο 6ι6λίο του. Μετά τις παροχές και υπηρεσίες φιλανθρωπικού τύπου και το κράτος πρόνοιας, οι οργανισμοί κοινωνικής φροντίδας καλούνται να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες ως κέντρα κοινωνικής και οικονομικής...
Σχεδιασμός Κοινωνικής Πολιτικής για Ανάπτυξη στους Οργανισμούς Κοινωνικής Φροντίδας
Τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της νέας χιλιετίας απαιτούν δυναμικές λύσεις, παρεμβάσεις και διοικητικά σχήματα από τους οργανισμούς κοινωνικής φροντίδας. Το άρθρο αναλύει το νέο δυναμικό ρόλο του οργανισμού κοινωνικής φροντίδας ως κέντρου κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και πολιτισμού, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζει μεθόδους σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής για να γίνει ανταγωνιστικός και αποτελεσματικός.
Οργάνωση και λειτουργία Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας Παιδιού και Εφήβου
H παρουσίαση αυτή αφορά στην οργάνωση και λειτουργία συμβουλευτικής υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής φροντίδας παιδιών και εφήβων στο πλαίσιο συνεργασίας παιδοψυχιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης και σε καταγραφή περιστατικών που προσήλθαν σ' αυτήν. H ανάγκη δημοσίευσης αυτής της εργασίας έγινε έκδηλη μετά τις τελευταίες αλλαγές στους φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας στη χώρα μας, καθώς και τη διαπίστωση ότι η συνεργασία μεταξύ κοινωνικών και ψυχιατρικών υπηρεσιών για ενήλικες και παιδιά παραμένει και σήμερα ζητούμενο όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σ' άλλες χώρες της Ευρώπης.
Η σχέση της ανεργίας των γυναικών με την άσκηση συντροφικής βίας κατά των γυναικών: H περίπτωση των άνεργων αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών
Συγγραφείς: Πενταράκη Μαρία
Σκοπός αυτής της δημοσίευσης είναι να παρουσιάσει με στοιχεία έρευνας το κοινωνικό πρόβλημα της κακοποίησης γυναικών από τους συντρόφους τους ως μια από τις παραμέτρους που μπορεί να συμβάλει στην ανεργία των γυναικών. Η συσχέτιση της συντροφικής βίας που ασκείται ενάντια στις γυναίκες με το καθεστώς της ανεργίας τους διερευνάται σε δείγμα 80 ανέργων αρχηγών μονογονείκών οικογενειών
H Δυναμική της Αιμομικτικής Οικογένειας
Το ταμπού της αιμομιξίας η ενδογαμική αιμομικτική απαγόρευση ανατρέχει στις αρχέγονες ρίζες σχηματισμού των ανθρώπινων κοινωνιών. Η μελέτη του φαινομένου αποτέλεσε επίμαχο θέμα αναζητήσεων και υποθέσεων των κοινωνικών ανθρωπολόγων και άλλων κοινωνικών επιστημόνων, σε μια προσπάθεια κατανόησης της εξελικτικής μορφής της οικογένειας. Κατά τον Engels, η διαίρεση των μελών μίας φυλής σε συγγενείς διαφόρων κατηγοριών, από τους οποίους μερικούς μπορεί να παντρευτεί κανείς και άλλους όχι, αποτελεί τον άξονα της κοινωνικής οργάνωσης των περισσοτέρων πρωτόγονων λαών. Ο Morgan αναφέρει ότι τέσσερις διαδοχικές μορφές οικογένειας είχαν διαδεχθεί την αρχική...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved