Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Πενταράκη Μαρία
Τεύχος : 109 έτος : 2013
ΠερίληψηΗ παρούσα δημοσίευση παρουσιάζει μία ποιοτική έρευνα που επιχειρεί να διερευνήσει τη βία που υφίστανται 21 εκδιδόμενες γυναίκες από το ανδρικό φύλο και συγκεκριμένα από τους «πορνοπελάτες»3 τους κατά τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας τους στην Ελλάδα, καθώς και κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας από μέλη της οικογένειας τους...
Τεύχος : 74 έτος : 2004
Συγγραφείς: Πενταράκη Μαρία
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το κοινωνικό πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα ως ένα έντονο κοινωνικό πρόβλημα που αγγίζει τη ζωή όχι μόνο των ενήλικων, αλλά και των εφήβων γυναικών. Σύμφωνα με το ψήφισμα 49.25 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, στην έκτη συνάντηση ολομέλειας της 25ης Μάιου 1996, η άσκηση βίας κατά των γυναικών αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με διαστάσεις επιδημίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σε αυτήν τη δημοσίευση, μέσω μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης και μέσω στοιχείων από τη διδακτορική διατριβή της γράφουσας παρουσιάζονται οι σωματικές συνέπειες της συντροφικής βίας στις έφηβες γυναίκες και προβάλλεται η αναγκαιότητα παρέμβασης του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, και δη, των κοινωνικών υπηρεσιών ως προς την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Τέλος, οι προτάσεις μας μπορούν να αποτελέσουν έναν χρήσιμο οδηγό προς κάθε κοινωνική υπηρεσία που λειτουργεί στα πλαίσια ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και θέλει να ενεργοποιήσει τους υπόλοιπους συντελεστές του συστήματος ως προς την αντιμετώπιση της συντροφικής βίας.
Τεύχος : 76 έτος : 2004
Συγγραφείς: Πενταράκη Μαρία
Σκοπός αυτής της δημοσίευσης είναι να παρουσιάσει με στοιχεία έρευνας το κοινωνικό πρόβλημα της κακοποίησης γυναικών από τους συντρόφους τους ως μια από τις παραμέτρους που μπορεί να συμβάλει στην ανεργία των γυναικών. Η συσχέτιση της συντροφικής βίας που ασκείται ενάντια στις γυναίκες με το καθεστώς της ανεργίας τους διερευνάται σε δείγμα 80 ανέργων αρχηγών μονογονείκών οικογενειών
Τεύχος : 91 έτος : 2008
Ένα σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα αποτελεί η αδυναμία των επαγγελματιών υγείας να αναγνωρίσουν την ενδοοικογενειακή κακοποίηση του παιδιού και να προσφέρουν υποστήριξη στα θύματα (Τζουμάκα-Μπάκουλα, 1999, Trogan, Dessypris, Moustaki and Petridou, 2001). Με αφετηρία τη διαπιστωμένη έλλειψη κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας στον τομέα της κακοποίησης του παιδιού αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε, στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», ένα σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας, που διεξήχθη στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος και αφορά τις στάσεις και αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας σε θέματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης παιδιών, πριν και μετά την εκπαίδευσή τους. Επίσης, η παρουσίαση καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κακοποίησης του παιδιού στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Τεύχος : 94 έτος : 2009
Ο ενιαίος χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης αποτελεί διακηρυγμένο στόχο σημαντικών νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, οι παραγόμενες πολιτικές ασύλου, προς εξυπηρέτηση αυτού του στόχου, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με τα πραγματικά δικαιώματα των προσφύγων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Καθότι εμφαίνεται μια γενικευμένη τάση υπονόμευσης της προσφυγικής ιδιότητας, η οποία -ως γνωστόν- κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων και το σχετικό Πρωτόκολλό της. Το άρθρο μας αυτό, που προσπάθησε να λάβει υπόψη του τα σημαντικότερα νομικά εργαλεία, τις δράσεις και πολιτικές μέχρι τον Ιανουάριο του 2009, επιχειρεί να αναδείξει με κριτικό τρόπο, τη νέα θέση και εικόνα του πρόσφυγα εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.
Τεύχος : 97 έτος : 2010
Στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάζονται οι στάσεις των επαγγελματιών υγείας ενός Γενικού Νοσοκομείου στο ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής σε θέματα συντροφικής/συζυγικής βίας κατά των γυναικών, οι πρακτικές και οι δυσκολίες παρέμβασής τους. Επιπλέον, κατατίθενται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών-θυμάτων συντροφικής/συζυγικής βίας και παρουσιάζεται ο ρόλος των νοσοκομειακών κοινωνικών λειτουργών προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας σε κάποια σημεία είναι ελλιπείς. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό (10%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι το νοσοκομειακό πλαίσιο δεν είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η θεσμική ανάπτυξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση της συντροφικής/συζυγικής βίας που υφίστανται οι γυναίκες. Αντίστοιχες έρευνες έχουν εκπονηθεί διεθνώς και τα αποτελέσματά τους έχουν αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη της δυνατότητας των μονάδων υγείας να χειρίζονται αποτελεσματικότερα περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved