Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καπέτση Βασιλική
Τεύχος : 97 έτος : 2010
Στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάζονται οι στάσεις των επαγγελματιών υγείας ενός Γενικού Νοσοκομείου στο ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής σε θέματα συντροφικής/συζυγικής βίας κατά των γυναικών, οι πρακτικές και οι δυσκολίες παρέμβασής τους. Επιπλέον, κατατίθενται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενών-θυμάτων συντροφικής/συζυγικής βίας και παρουσιάζεται ο ρόλος των νοσοκομειακών κοινωνικών λειτουργών προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας σε κάποια σημεία είναι ελλιπείς. Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό (10%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι το νοσοκομειακό πλαίσιο δεν είναι αρμόδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η θεσμική ανάπτυξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση της συντροφικής/συζυγικής βίας που υφίστανται οι γυναίκες. Αντίστοιχες έρευνες έχουν εκπονηθεί διεθνώς και τα αποτελέσματά τους έχουν αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη της δυνατότητας των μονάδων υγείας να χειρίζονται αποτελεσματικότερα περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved