Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 17 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1990

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Αγαπητοί αναγνώστες, Με το τεύχος αυτό εγκαινιάζεται η εκδοτική δραστηριότητα για το 1990, που καθώς εκτιμούμε θα εμπλουτισθεί με τις δικές σας εργασίες και την πολύτιμη εμπειρία σας από τον χώρο των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα της κοινωνικής εργασίας. “Η Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση” και η “Οικογένεια και Κράτος” που δημοσιεύονται σε αυτό το τεύχος αγγίζουν τον ευαίσθητο χώρο της Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας και έχουν κοινό σημείο αναφοράς τον τρόπο προσέγγισης και την ανάπτυξη θεωρητικών απόψεων που συμβάλλουν αναμφισβήτητα στην κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και των ιδεολογικών μοντέλων. Η έννοια του Κράτους...
Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση
Συγγραφείς: Ζωγράφου Ανδρέας
Το άρθρο εστιάζεται στην ανάλυση της εξέλιξης της κοινωνικής εργασίας στην εκπαίδευση στο γερμανικό κυρίως χώρο, όπου η κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και αντιφάσεις, έχει καθιερωθεί πλέον σαν μόνιμος θεσμός στον τομέα της εκπαίδευσης.
Οικογένεια και Κράτος στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής - Μια θεωρητική προσέγγιση
Ή οικογένεια και το κράτος είναι δυο σημαντικοί κοινωνικοί θεσμοί κεντρικής σημασίας για τις διαδικασίες παραγωγής και αναπαραγωγής της κοινωνίας, όπως διαμορφώνονται σε ιστορικά και πολιτισμικά συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες. Όπως όλοι οι θεσμοί, υπάρχουν σαν δομή και σαν μορφή σχέσεων έχουν την υλική και την ιδεολογική τους διάσταση. Η “οικογενειακή μορφή” και “η κρατική μορφή” αποτελούν κυρίαρχες μορφές σχέσεων, ιστορικά καθοριζόμενες σε σύνδεση με τις παραμέτρους της κοινωνικής τάξης, του φύλου, της εθνότητας. Αναπαράγονται μέσα από τις διαδικασίες της “οικογενειοποίησης” και της “κρατικοποίησης” σε συνθήκες...
Περιβάλλον και Ψυχική Υγεία
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η σχέση και η επίδραση του περιβάλλοντος στην ψυχική υγεία. Ο συνωστισμός, η αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού, η ασφυκτική δόμηση, αποτελούν αναμφισβήτητα σοβαρές παραμέτρους του προβλήματος.
Δικαιώματα ασθενών και Κοινωνική Εργασία
Συγγραφείς: Λουμίδη Διοχ.
Στο άρθρο αυτό προβάλλεται η ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων των ασθενών. Η μοναδική αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο, ηλικία, πεποιθήσεις, κοινωνική και οικονομική κατάσταση, προσδιορίζει την υποχρέωση της κοινωνίας να χορηγεί στα μέλη της τα μέγιστα αγαθά.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved