Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Λουμίδη Διοχ.
Τεύχος : 4 έτος : 1986
Η οικονομική ανισότητα, ενισχυόμενη από τις κοινωνικές δομές και συχνά, υποστηριζόμενη από λανθασμένη κοινωνική πολιτική έχει σαν αποτέλεσμα κάποιοι να παραμένουν φτωχοί, ενώ άλλοι παραμένουν πλούσιοι. Η φτώχεια, αποτέλεσμα κοινωνικής παθολογίας,είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, πρόβλημα πολυδιάστατο με συσωρευτικές συνέπειες που η διαιώνισή του οφείλεται στην υπάρχουσα κοινωνική δομή. Για την αντιμετώπιση της φτώχειας απαιτούνται οργανωμένα προγράμματα με στόχο την ανακατανομή των πόρων και ευκαιριών. Υπάρχουν όμως φτωχοί στη σημερινή κοινωνία της αφθονίας; Η έρευνα της ΕΟΚ (1979-80) στα πλαίσια του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας, έδειξε ότι 11,4% των νοικοκυριών δηλ. τουλάχιστον 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κοινότητα είναι άποροι. «Κατάσταση απορίας» στην έρευνα θεωρήθηκε το εισόδημα που είναι μικρότερο από το μισό
Τεύχος : 8 έτος : 1987
Συγγραφείς: Λουμίδη Διοχ.
Στην Πάτρα ήλθα για να υποστηρίξω την προβληματική στο θέμα που μου ορίσατε να αναπτύξω. Αποψινός σκοπός μας θα πρέπει να είναι μια ελεύθερη διαλεκτική στο θέμα κι όχι ασφαλώς μια «από έδρας διδασκαλία». Βασιζόμενη λοιπόν στην κλινική πείρα που θεωρώ πραγματικά αληθινή, σαν εμπειρογνώμων, θα υποστηρίξω ότι δεν μας χρειάζονται κατηγοριοποιήσεις, ή όποια τελοσπάντων «διαγνωστικά πρότυπα», αφού η κατανόηση των δυναμικών μιας οικογένειας σαν θεματολογία που απασχολεί τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, δεν πρέπει να προσκολληθεί στη μια ή άλλη θεωρητική άποψη, και ότι, μπορεί να κριθεί ενδεχόμενο μεθοδολογικό λάθος η κατηγοριοποίηση της ανθρώπινης εμπειρίας.  
Τεύχος : 17 έτος : 1990
Συγγραφείς: Λουμίδη Διοχ.
Στο άρθρο αυτό προβάλλεται η ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων των ασθενών. Η μοναδική αξία της ανθρώπινης ύπαρξης, ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο, ηλικία, πεποιθήσεις, κοινωνική και οικονομική κατάσταση, προσδιορίζει την υποχρέωση της κοινωνίας να χορηγεί στα μέλη της τα μέγιστα αγαθά.
Τεύχος : 27 έτος : 1992
Συγγραφείς: Λουμίδη Διοχ.
Δίνεται ορισμός “Συμβουλευτική” κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Επισημαίνονται: σπανιότατα των “καθαρών” συμβουλευτικών περιστατικών στην κλινική πρακτική, η ανάγκη διευκρίνησης του όρου και τρόπος εφαρμογής, ο διαχωρισμός των ειδικοτήτων και η σημασία του πλαισίου. Αναφέρεται ο σκοπός, ο συντονισμός, οι ειδικές ομάδες και οι εφαρμογές της μεθοδολογίας στον ιατροκοινωνικό σχεδιασμό.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved