Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 21 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1991

Εισαγωγικό σχόλιο συντακτικής επιτροπής
Φίλοι αναγνώστες Το πρώτο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας αυτής της χρονιάς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί, με αφορμή τα δύο πρώτα άρθρα σαν ελάχιστη συμβολή στην Κοινωνική Εργασία με Κοινότητα, που αναμφισβήτητα θεωρείται η πλέον δυναμική μέθοδος, όταν προσεγγίζεται μέσα απάτη θεωρία και πρακτική πρωτοποριακών, για τα μέχρι τώρα στερεότυπα δικά μας δεδομένα, συγγραφέων όπως ο Alinsky Oelschlägel, Specht κλπ. Η ευρύτερα πολιτική κατεύθυνση που εμπεριέχεται στις θεωρίες των συγγραφέων αυτών, αποτελεί ερέθισμα για μελέτη, αμφισβήτηση και επαναξιολόγηση του ρόλου Κοινωνικού Λειτουργού τόσο από τους ίδιους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς όσο και από...
Τα θεωρητικά πρότυπα και οι στόχοι της εργασίας με Κοινότητα στη Γερμανία
Συγγραφείς: Ζωγράφου Ανδρέας
Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στην περιγραφή της δημιουργίας και εξέλιξης της Κοινωνικής Εργασίας με Κοινότητα στη Γερμανία, την αντιπαράθεση και κριτική θεώρηση των θεωρητικών προτύπων, καθώς, επίσης, και την παρουσίαση των γενικών στόχων της κοινωνικής εργασίας με Κοινότητα στον παραπάνω χώρο.
Τα 12 Κοινοτικά Αναπτυξιακά Προγράμματα: Οι μεγάλες προσδοκίες για την εξάλειψη της φτώχειας
Συγγραφείς: Βαλσάμη Νανά
Το τέλος της δεκαετίας του 1960 υπήρξε αναμφισβήτητα η γέννηση μίας νέας εποχής για τη Βρετανική Κοινοτική Κοινωνική Εργασίας, μίας εποχής που “αγκάλιασε” τόσο τις ριζοσπαστικές όσο και τις συντηρητικές τάσεις εντός της Κοινωνικής Εργασίας - γεγονός που προξένησε σύγχυση και σύγκρουση μεταξύ των αντιστοίχων ομάδων.
Η μη θεραπεύσιμη οικογένεια
Συγγραφείς: David Ρ.Η. Jones
Μη Θεραπεύσιμη Οικογένεια καλείται εκείνη στην οποία είναι επικίνδυνο να επιτρέψουμε να ζήσει ένα κακοποιημένο παιδί. Παρ ’ όλο ότι πολλές οικογένειες εμφανίζουν αντίσταση στη Θεραπεία, το γεγονός αυτό έχει προσεχθεί ελάχιστα. Όσον αφορά τη σωματική κακοποίηση το 16-60% των γονέων εξακολουθούν να κακοποιούν τα παιδιά τους και μετά το πρώτο επεισόδιο. Η δε επαναληπτική σεξουαλική κακοποίηση υπολογίζεται ότι συμβαίνει στο 16% των περιπτώσεων. Η θεραπεία των οικογενειών που κακοποιούν στοχεύει στο να μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας. Από τις μελέτες που έχουν γίνει για τη σωματική κακοποίηση βρίσκουμε ότι το 20- 87% των οικογενειών...
Φορείς Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στη Γερμανία
Ο Σ.Κ.Λ.Ε. Ευχαριστεί τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού για την πρόσκληση να συμμετάσχει με εισήγηση, στο επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Μετανάστες και Παλινοστούντες. Επίσης, συγχαίρει τη Γ. Γραμματεία για την πρωτοβουλία που είχε να διοργανώσει το Σεμινάριο, αναγνωρίζοντας έτσι την ανάγκη για επιμόρφωση στον τομέα αυτό, καθώς και τη χρησιμότητα ανταλλαγής απόψεων και εμπειρίας ανάμεσα σε επαγγελματίες του κλάδου, τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι Κοινωνικοί Λειτουργοί στελεχώνουν υπηρεσίες και φορείς που ασχολούνται με μετανάστες και παλιννοστούντες. Η κοινωνική εργασία είναι ένα επάγγελμα που...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved