Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 33 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1994

Εισαγωγικό Σχόλιο Συντακτικής Επιτροπής
Αγαπητοί Αναγνώστες, Σε συνεργασία με ίο Συμβούλιο Επιμόρφωσης στην Κοινωνική Εργασία το τεύχος αυτό φιλοξενεί εισηγήσεις που παρουσιάσθηκαν στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΣΕΚΕ με θέμα “Κλινική Κοινωνική Εργασία στον τομέα της Υγείας: Τεχνικές και Δεξιότητες”. Τα κείμενα που δημοσιεύονται είναι η συνισταμένη θεωρίας και Κλινικής Πράξης των Κοινωνικών λειτουργών που απασχολούνται σε διάφορα πλαίσια του Τομέα Υγείας. Γίνεται αναφορά σε πρωτοποριακά προγράμματα που σχεδιάσθηκαν και υλοποιούνται από Κοινωνικούς λειτουργούς (άρθρα “Κοινωνική Εργασία και Μεσογειακή Αναιμία”, “Η αλήθεια που δεν λέγεται”), στην υφή της Κλινικής...
Κλινική Κοινωνική Εργασία και Διεπιστημονική Συνεργασία
Ο Αριστοτέλης τον τέταρτο προ Χριστού αιώνα έλεγε πως “αυτός που δεν μπορεί να ζήσει στην κοινωνία, αυτός που δεν έχει ανάγκες αλλά είναι αυτάρκης, πρέπει να είναι ή ένα ζώο ή ένας θεός”. Το άγχος του αρρώστου για την αρρώστια του, ο τρόπος που χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες του, ο ρόλος του “εγώ” να αντιδρά και/ή να συνεργάζεται με την αρρώστια ή να τη χρησιμοποιήσει για να κυριαρχήσει στην οικογένεια και στις σχέσεις με τα μέλη της και ο υποστηρικτικός ή αρνητικός ρόλος των συγγενών παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του ασθενή και της οικογενείας του. Είναι γνωστό ότι η Κοινωνική Εργασία έχει επηρεαστεί πολύ από τη...
Κλινική Κοινωνική Εργασία στον Τομέα Υγείας
Συγγραφείς: Carr Jean
Οι κοινωνικές υπηρεσίες σε πλαίσια ιατρικής φροντίδας έχουν εξελιχθεί από ατομικά διορισμένους νοσοκομειακούς Κοινωνικούς Λειτουργούς, σε μερικά νοσοκομεία, σε ομάδες υψηλά εξειδικευμένων Κοινωνικών Λειτουργών τοποθετημένοι από την Τοπική Διοίκηση, που εργάζονται με πολύπλοκα προβλήματα. Προς το παρόν, πρόκληση είναι να φέρουμε το όλο φάσμα της παροχής των κοιν. υπηρεσιών σε πλαίσια ιατρικής φροντίδας, να συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε στα ατομικά και προσωπικά προβλήματα του ασθενή, και να εργαζόμαστε αποτελεσματικά σε ένα δυσκόλως αυξανόμενο όριο μεταξύ του δικτύου ιατρικών υπηρεσιών και του κοινοτικού δικτύου. Νομίζω ότι είναι ζωτικής...
Κοινωνική Εργασία και Μεσογειακή Αναιμία
Συγγραφείς: Ακάσογλου Αννα
Η Μεσογειακή αναιμία είναι ένα γενετικό νόσημα που κατατάσσεται στις αιμοσφαιρινοπάθειες και χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική κατάσταση των ερυθροκυπάρων που βρίσκονται στο αίμα. Λέγεται Μεσογειακή αναιμία διότι πρωτοπεριγράφτηκε στη λεκάνη της Μεσογείου από Ιταλούς και Έλληνες μετανάστες των Η.Π.Α. Αργότερα έγινε γνωστό ότι δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της Μεσογείου αλλά εκτείνεται σε μία ζώνη που έχει όλα τα κράτη με το ίδιο ύψος και πλάτος σ' όλο τον κόσμο. Προέρχεται από τον συνδυασμό μειονεκτικών γόνων, δηλ. των χαρακτηριστικών που παίρνει ένα άτομο από τους γονιούς του. Το άτομο που έχει μειονεκτικούς γόνους σε σχέση με την...
Η αλήθεια που δε λέγεται
Ένα ερώτημα που απασχολεί όλο και πιο συχνά τους ειδικούς τα τελευταία χρόνια είναι: να λέγεται η αλήθεια στον άρρωστο με καρκίνο ή όχι; Οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος που προτείνονται είναι τρεις: 1ος) Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γνωστοποιείται στον καρκινοπαθή η αρρώστια του. Κατά συνέπεια οι πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στον άρρωστο σχετικά με τη διάγνωση της αρρώστιας, την θεραπεία και την πρόγνωση του, πρέπει να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 2ος) Όλοι οι καρκινοπαθείς ανεξαιρέτως πρέπει να γνωρίζουν την αρρώστια τους και κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με αυτή. 3ος) Η έκταση της ενημέρωσης και ο τρόπος να γίνεται...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved