Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 45 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 1997

Εισαγωγικό Σχόλιο
Το 1997 έχει ανακηρυχθεί από τo Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως Ευρωπαϊκό Έτος κατά του Ρατσισμού. Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στην απειλή που συνιστά ο ρατσισμός για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και στην ανάπτυξη της Πανευρωπαϊκής συνεργασίας στην επίλυση του κοινωνικού αυτού προβλήματος μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Στο ειδικό αφιέρωμα που περιέχεται σ’ αυτό το τεύχος αναφέρονται οι στόχοι και τα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν από τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Οι κοινωνικοί λειτουργοί και κυρίως εκείνοι που εργάζονται με πρόσφυγες και λαθρομετανάστες...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Η πλειοψηφία των προγραμμάτων για κωφούς μαθητές στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη έχει προχωρήσει από την προφορική μέθοδο διδασκαλίας σε μία μέθοδο περισσότερο προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών και η οποία περιλαμβάνεται στη Φιλοσοφία της Ολικής Επικοινωνίας (Jordan, Gustason και Rose, 1977) και της δίγλωσσης εκπαίδευσης. Αυτή η κίνηση έχει σαφέστατα επηρεαστεί από μελέτες που συγκρίνουν τις δυνατότητες μάθησης και κοινωνικής ένταξης μεταξύ κωφών παιδιών που προέρχονται από ακούοντες γονείς και κωφών παιδιών που προέρχονται από κωφούς γονείς (Moores, 1982). Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διαγνωσθούν και να εκτιμηθούν οι...
Οι στάσεις των εργοδοτών του νομού Ηρακλείου απέναντι στα άτομα με νοητική καθυστέρηση
Ελάχιστη γνώση έχουμε για τις στάσεις των μελών της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στα άτομα με νοητική στέρηση, και ειδικότερα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Μια πιλοτική έρευνα λοιπόν πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, για να εντοπίσει τις στάσεις των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους με νοητική καθυστέρηση (ΝΣ). Η έρευνα βασίστηκε σ’ ένα δείγμα 20 εργοδοτών, 11 από τους οποίους είχαν προσλάβει άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι εργοδότες ανέμεναν ότι οι εργαζόμενοι με νοητική στέρηση θα έδειχναν περισσότερη ικανοποίηση για τις συνθήκες εργασίας, θα ήταν περισσότερο ειλικρινείς, θα δούλευαν σκληρότερα και θα ήταν περισσότερο...
Κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις της παράνομης παρουσίας αλλοδαπών στην Ελλάδα: Αναλύσεις - Προβληματισμοί
Συγγραφείς: Μέντης Μανόλης
1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια φαινόμενα που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση αλλοδαπών κοσμούν συχνά τα εξώφυλλα των εφημερίδων, ενώ τυγχάνουν ανάλογης προβολής και από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τις περισσότερες φορές οι αναφορές που γίνονται σχετίζονται με πράξεις βίας (κλοπές, φόνοι, βιασμοί, κ.ο.κ.) με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αρνητική στάση της κοινής γνώμης έναντι των ξένων διαμέσου του μηχανισμού των προκαταλήψεων και των στερεότυπων ιδεών. Στο άρθρο, που ακολουθεί, επιχειρείται μια βαθύτερη θεώρηση του φαινομένου με σκοπό τη διατύπωση γόνιμων προβληματισμών γύρω απ’ αυτό το επίκαιρο πρόβλημα. 2. Ιστορική...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved