Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 92 - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος - Έτος 2008

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Το τελευταίο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας για το χρόνο αυτό, αναφέρεται σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που, ως γνωστόν, συνιστούν έναν ευρύ τομέα δράσης των κοινωνικών λειτουργών και των κοινωνικών υπηρεσιών. Το άρθρο της θεραπεύτριας Ευδοκίας Μισουρίδου «Εξαρτήσεις και Οικογένεια» επικεντρώνεται στην εργασία με την οικογένεια του χρήστη ουσιών, τόσο για να Βοηθηθούν τα μέλη της οικογένειας στη Βαθιά τραυματική εμπειρία που αντιμετωπίζουν όσο και για να κινητοποιηθεί ο χρήστης για αλλαγή. Μέσα από εμπεριστατωμένη θεωρητική και ερευνητική 6ι- Βιβλιογραφική παρουσίαση, η συγγραφέας εξετάζει όλες τις παραμέτρους...
Εξαρτήσεις και Οικογένεια
Το πρόβλημα της εξάρτησης αποτελεί μια βαθιά τραυματική εμπειρία για όλα τα μέλη της οικογένειας, η οποία διαρκεί για χρόνια με ανυπολόγιστες συνέπειες. Κατά παράδοξο, όμως, τρόπο, οι πολιτικές, η έρευνα και η θεραπεία στο χώρο των ουσιοεξαρτήσεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένες στο άτομο, παραγνωρίζοντας συχνά την τραγωδία της οικογένειας αλλά και τις δυνατότητες κινητοποίησης του χρήστη που προσφέρει το αίτημα βοήθειας της οικογένειας στις υπηρεσίες απεξάρτησης. Στόχος αυτής της μελέτης είναι να περιγράφει την επώδυνη εμπειρία της οικογένειας και τη φιλοσοφία της θεραπευτικής παρέμβασης που μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της...
Στάσεις Εργοδοτών Ανώνυμων Εταιριών του Νομού Ηρακλείου για την Επαγγελματική Αποκατάσταση των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση
Η νοητική υστέρηση είναι μια κατάσταση καθυστερημένης ή ατελούς ανάπτυξης της νόησης που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από διαταραχή των δεξιοτήτων οι οποίες εκδηλώνονται στη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου και οι οποίες συμβάλουν στο συνολικό επίπεδο της νοημοσύνης, δηλαδή στις γνωστικές, γλωσσικές, κινητικές και κοινωνικές ικανότητες.
IFSW & IASSW Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικών Λειτουργών Μετάφραση: Δήμητρα-Δώρα Τελώνη και συν
Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης από τους κοινωνικούς λειτουργούς είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας να μην αντιμετωπίζεται ως στείρα περιγραφή κανόνων αλλά ως «ζωντανό» εργαλείο της καθημερινής μας πρακτικής στο οποίο ανατρέχουμε συχνά, συζητάμε και κυρίως προβληματιζόμαστε. Η δεοντολογία της Κοινωνικής Εργασίας έχει βαρύνουσα σημασία κυρίως λόγω του ότι οι εξυπηρετούμενοι μας αντιμετωπίζουν πλήθος οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και η Κοινωνική Εργασία βρίσκεται ή θα πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του κώδικα...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved