Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 93 - Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Έτος 2009

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Το πρώτο τεύχος της Κοινωνικής Εργασίας της νέας χρονιάς περιλαμβάνει άρθρο του καθηγητή εφαρμογών Γιώργου Καρπέτη σχετικά με το πολύ ενδιαφέρον σύστημα ταξινόμησης προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας «Το Πρόσωπο-στο-Περιβάλλον του» (Πλεύση). Το σύστημα αυτό, που αναπτύχθηκε από ομάδα εργασίας του Εθνικού Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών των Η.Π.Λ. και προσαρμόστηκε στα Ελληνικά, στοχεύει στο να βοηθήσει τόσο τον επαγγελματία όσο και τον εκπαιδευόμενο κοινωνικό λειτουργό στην ταξινόμηση και τη διαγνωστική εκτίμηση των ενηλίκων εξυπηρετούμενων. Ο συγγραφέας παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο του συστήματος...
«Το Πρόσωπο-στο-Περι6άλλον του»: Σύστημα Ταξινόμησης Προβλημάτων Κοινωνικής Λειτουργικότητας. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Εφαρμογή στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας
Συγγραφείς: Καρπέτης Γιώργος
Περίληψη Το Σύστημα «Το Πρόσωπο-στο-Περιβάλλον τον» (Πλεύση) βοηθά τόσο τον επαγγελματία. όσο και τον εκπαιδευόμενο κοινωνικό λειτουργό στην ταξινόμηση και διαγνωστική εκτίμηση των προβλημάτων των ενήλικων εξυπηρετούμενων. Στο Σύστημα, τα προβλήματα ταξινομούνται και κωδικοποιούνται σε τέσσερις παράγοντες (προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας, προβλήματα στο περιβάλλον, προβλήματα ψυχικής υγείας, προβλήματα σωματικής υγείας), ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την καταγραφή "των δυνατοτήτων" των εξυπηρετουμένων. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η δημιουργία του Συστήματος και περιγράφονται τα κύρια...
Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής: Μία Εννοιολογική, Συγκριτική Προσέγγιση της Χρησιμοποιούμενης Ορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας
Συγγραφείς: Κόφφας Στέφανος
Η προσπάθεια μιας συγκριτικής προσέγγισης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοπολιτικών συστημάτων, επιδιώκει την εποικοδομητική αντιπαράθεση των εννοιολογικών στοιχείων μεταξύ εκπροσώπων χωρών, οι ιδιότητες των οποίων σχετίζονται στενά με τις ιστορικές, παραδοσιακές δομές οργάνωσης και αρχές λειτουργίας των συστημάτων αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοπολιτικές επιταγές που διαμορφώνουν το status quo σε κάθε χώρα και το εύρος του πεδίου δράσης της κρατικής παρέμβασης, γίνεται προσπάθεια ανάλυσης και παραλληλισμού των χρησιμοποιούμενων όρων και των θεωρητικών προσεγγίσεων. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται μια θεσμική εννοιολογική σύγκριση μεταξύ...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved