Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 99 - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Έτος 2010

Εισαγωγικό σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Στο τεύχος αυτό της Κοινωνικής Εργασίας φιλοξενούμε τρία κείμενα που αναφέρονται στο σημαντικό ρόλο των γονέων και της οικογένειας γενικότερα στην ομαλή σωματική, ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Οι κοινωνικοί λειτουργοί Θ. Καππαή, Μ. Κατσαρού και Α. Τσαντήλα μελέτησαν τις ανάγκες και τα προβλήματα των οικογενειών του ραγδαία αναπτυσσόμενου βιομηχανικού και πολυεθνικού Δήμου Ελευσίνας και εφάρμοσαν πρόγραμμα ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής Γονέων μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Στο άρθρο τους παρουσιάζουν τα προβλήματα, που εστιάζονται κυρίως σε θέματα ενδοοικογενειακών σχέσεων...
Σχεδιασμός και Εφαρμογή Προγράμματος Συμβουλευτικής Γονέων στο Δήμο Ελευσίνας
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος Συμβουλευτικής Γονέων αποτέλεσε για την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας αναγκαιότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που κατά καιρούς μας απασχόλησαν. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε γονείς, εμπλεκόμενους φορείς αλλά και εκπαιδευτικές μονάδες και ενορίες, ανέδειξε το μέγεθος και την έκταση αυτών των προβλημάτων, που αφορούσαν σχολική διαρροή, κυρίως από το Γυμνάσιο και Λύκειο, κακές σχέσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, φυγή εφήβων από το σπίτι και εκδήλωση αποκλίνουσας συμπεριφοράς, εξαρτήσεις στην οικογένεια, κυρίως από αλκοόλ και στους εφήβους εξάρτηση από Η/Υ, δυσκολίες χειρισμού...
Βιολογικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες οι οποίοι Επηρεάζουν την Κινητική Ανάπτυξη του Παιδιού
Το γενετικό δυναμικό και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων. Τα στάδια κινητικής ανάπτυξης είναι ίδια για όλα τα παιδιά παγκοσμίως, αλλά ο ρυθμός κατάκτησής τους είναι διαφορετικός για κάθε παιδί και εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο το παιδί μεγαλώνει. Οι κινητικές επιδόσεις ενός παιδιού δεν καθορίζονται μόνο από έμφυτους μηχανισμούς, αλλά είναι αποτέλεσμα πολλαπλών μαθησιακών εμπειριών. Περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως ο υποσιτισμός τον παιδιού, η πρόωρη γέννηση, η ψυχοκινητική εκπαίδευση στο σχολείο και το σπίτι, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, ο...
0 Ρόλος της Οικογένειας στη Διαμόρφωση Υγιεινής Διατροφής στο Παιδί και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής σε Θέματα Διατροφής
Το άρθρο αυτό μελετά το ρόλο που έχει η οικογένεια στη διατροφή του παιδιού. Κάνει αναφορά στο ρόλο της μητέρας, του πατέρα και των άλλων μελών της οικογένειας στη διαμόρφωση συνηθειών υγιεινής διατροφής. Αναφέρεται στο πώς τα δημογραφικά στοιχεία μιας οικογένειας επηρεάζουν τη διατροφή των παιδιών και πώς οι οικογενειακές σχέσεις έχουν αντίκτυπο σε αυτή. Στο τέλος του άρθρον σκιαγραφείται μερικώς ο ρόλος της συμβουλευτικής.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved