Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Θεοφίλου Παρασκευή
Τεύχος : 85 έτος : 2007
Με εξαίρεση κάποιες από τις θεωρίες που αναφέρονται σας επιδράσεις των ΜΜΕ, η πλειοψηφία αυτών αναλαμβάνονται το άτομο ως παθητικό δέκτη των όσων τα Μέσα προτείνουν. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένοι θεωρητικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα άτομα έχουν στόχους που επηρεάζουν τη χρήση των ΜΜΕ...
Τεύχος : 67 έτος : 2002
Η ψυχική ασθένεια συνυπάρχει με τον άνθρωπο από τη στιγμή που ο ίδιος κοινωνικοποιήθηκε. Η  ίδια, μάλιστα, η φύση της ψυχικής νόσου και πιο συγκεκριμένα της σχιζοφρενικής ψύχωσης  (άγχος, πίεση, βραδύτητα, παθητικότητα κλπ.) στερεί από τους νέους σημαντικά εφόδια βασικής  εκπαίδευσης και γενικότερα στοιχεία προσωπικών ικανοτήτων. Οι ελλείψεις αυτές τούς συνοδεύουν ακόμα και όταν έχουν επιτύχει ένα σημαντικό βαθμό λειτουργικότητας με τη βοήθεια της θεραπείας που ακολουθούν, αποτελώντας, με αυτόν τον τρόπο, ανασταλτικό παράγοντα της ομαλής κοινωνικής τους επανένταξης και της απορρόφησης τους από την αγορά εργασίας καθώς και την αιτία  για τον κοινωνικό τους αποκλεισμό. Το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού διαφέρει από τη  μακροχρόνια ανεργία γιατί τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, ακόμα και όταν καταφέρουν να  φθάσουν στην τυπική αγορά εργασίας, καταλαμβάνουν υποδεέστερες θέσεις στην ιεραρχία των  επαγγελμάτων και είναι τα πρώτα που τις χάνουν σε επικείμενη οικονομική κρίση.  
Τεύχος : 68 έτος : 2002
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της κοινωνικής ψυχολογίας. Με τον όρο ''κοινωνικές αναπαραστάσεις'' εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα προσλαμβάνουν την κοινωνική πραγματικότητα και επιδρούν σ' αυτήν. Οι αναπαραστάσεις αυτές είναι απαραίτητες στην καθημερινή μας ζωή, σας σχέσεις που εγκαθιδρύουμε με τους άλλους, στην επικοινωνία και γενικότερα στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι επιστήμονες έχουν κατά καιρούς μελετήσει το φαινόμενο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, όπως ο Moscovici που μελέτησε την κοινωνική αναπαράσταση της ψυχανάλυσης. Στη συγκεκριμένη μελέτη προσπαθήσαμε να δούμε τις αναπαραστάσεις του κόσμου για τους μετανάστες και το φαινόμενο της μετανάστευσης γενικότερα, μέσα από ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια αρνητική εικόνα απέναντι στη μεταναστευτική κίνηση που διαφοροποιείται όμως ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των μεταναστών.
Τεύχος : 70 έτος : 2003
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα και πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της κοινωνικής ψυχολογίας. Με τον όρο "κοινωνικές αναπαραστάσεις" εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα προσλαμβάνουν την κοινωνική πραγματικότητα και επιδρούν σ' αυτήν. Οι αναπαραστάσεις αυτές είναι απαραίτητες στην καθημερινή μας ζωή, στις σχέσεις που εγκαθιδρύουμε με τους άλλους, στην επικοινωνία και γενικότερα στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι επιστήμονες έχουν κατά καιρούς μελετήσει το φαινόμενο των κοινωνικών αναπαραστάσεων, όπως ο Moscovici που μελέτησε την κοινωνική αναπαράσταση της ψυχανάλυσης. Στη συγκεκριμένη μελέτη προσπαθήσαμε να δούμε τις αναπαραστάσεις και τις στάσεις του κόσμου για το AIDS και τους φορείς / ασθενείς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή η στάση είναι αμφιθυμική. Από τη μία πλευρά τα άτομα νιώθουν συμπόνοια για τους φορείς. Από την άλλη όμως αποφεύγουν να αλληλεπιδράσουν μαζί τους στην καθημερινή ζωή.
Τεύχος : 88 έτος : 2007
0 αλκοολισμός είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Στατιστικές στις διάφορες χώρες και με την επιφύλαξη των διαφορετικών ορισμών του την συνιστά πρόβλημα με το αλκοόλ, υπολογίζουν τον επιπολασμό του από 5 έως 15 ή και περισσότερο τοις εκατό στον πληθυσμό. Μολονότι είναι πιο συχνός στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες, η συχνότητα του στις γυναίκες αυξάνεται. Αν και απαντάται σ όλες τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις, είναι πιο συχνός στις χαμηλότερες. Συχνή είναι η παθολογική χρήση και άλλων ουσιών από τον αλκοολικό, όπως κάνναβης, κοκαΐνης, ηρωίνης, καταπραϋντικών, υπνωτικών ή αγχολυτικών, νικοτίνης κ.ά. Παρόλο που η χρήση του αλκοόλ είναι νόμιμη, οι επιπτώσεις που έχει η κατάχρησή του είναι σημαντικές για το ίδιο το άτομο και την κοινωνία και γι' αυτό το λόγο ο αλκοολισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις μορφές παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ότι ο αλκοολισμός διαφεύγει συχνό τη διάγνωση του γιατρού. Κι αυτό γιατί ο αλκοολικός αρνείται τις περισσότερες φορές ότι έχει πρόβλημα με το αλκοόλ και μόνο συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από την εργασία μπορούν να δώσουν ακριβείς πληροφορίες, φαινόμενο που ισχύει ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η οποία έχει παλαιά παράδοση στη χρήση οινοπνευματωδών σκευασμάτων.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved