Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αυρηλιώνης ΣταμάτιοςΕυάγγελος
Τεύχος : 82 έτος : 2006
Στο παρόν άρθρο θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε δυο παράλληλους, αλλά και οργανικά συνδεδεμένους μεταξύ τους στόχους: τις ιδιαίτερες, από επιστημολογικής άποψης, συνθήκες, κάτω από τις οποίες γεννήθηκε η Κοινωνική Εργασία, καθώς και τις δυναμικές εκείνες που επέτρεψαν να λειτουργήσει, αφού πρώτα ξεπέρασε τις όποιες αντιδράσεις φυσιολογικά συνάντησε στα πρώτα βήματά της η προαναφερόμενη επιστημονική δραστηριότητα στην Ελλάδα...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved