Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Δοβλατανιώτη Βασιλική
Τεύχος : 84 έτος : 2006
Τα πρωτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι ιδιαίτερα κρίσιμα αλλά συγχρόνως και τα πλέον πρόσφορα για ευεργετικές παρεμβάσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση της αναπτυξιακής του πορείας. Η επίδραση των πρώτων εμπειριών και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος είναι αποφασιστικής σημασίας για την ψυχοσωματική, τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Ουσιώδες γνώρισμα της παιδικής ηλικίας είναι η ραγδαία ανάπτυξη σε όλους τους τομείς...
Τεύχος : 65 έτος : 2002
Περίληψη Σκοπός του άρθρου μέσω της παρουσίασης του προγράμματος της λογοθεραπείας όπως υλοποιείται στον Oργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης (O.Κ.Α.) Δήμου Λάρισας – είναι να τονιστεί η αναγκαιότητα και η σημασία της συνεργασίας κοινωνικής λειτουργού και λογοπεδικού. Η συνεργασία αυτή που στηρίζεται στις αρχές της διεπιστημονικότητας επιτυγχάνει την παροχή υπηρεσιών με βελτιωμένο αποτέλεσμα και την πρόληψη περαιτέρω δυσκολιών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved