Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Παπουτσάκη Καλλιόπη
Τεύχος : 127 έτος : 2017
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει και να αναδείξει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), οι οποίοι φοιτούν σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) του Νομού Αττικής, το σχολικό έτος 2016-2017...
Τεύχος : 90 έτος : 2008
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των ειδικών παιδαγωγών για τη μοναξιά των παιδιών με νοητική υστέρηση (ν.υ.) και των στρατηγικών αντιμετώπισής της. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 35 ειδικοί παιδαγωγοί, έξι ειδικών σχολείων της Αττικής, στα οποία φοιτούσαν παιδιά με ν.υ. Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά με ν.υ βιώνουν περισσότερη κοινωνική μοναξιά σε σχέση με τους συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης και χρησιμοποιούν παθητικούς τρόπους αντιμετώπισης της μοναξιάς ή αποτυχημένες προσπάθειες επαφής. Οι ειδικοί παιδαγωγοί και οι γονείς, σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών παιδαγωγών, χρησιμοποιούν στρατηγικές για την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων των παιδιών και ομαδικές δραστηριότητες με σκοπό την εμπλοκή των παιδιών με τους συνομηλίκους τους.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved