Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σινανίδου Δ. Mαρία
Τεύχος : 63 έτος : 2001
Περίληψη Το αυτιστικό φάσμα περιλαμβάνει αναπτυξιακές διαταραχές με μια βιολογική βάση, που οδηγεί σε μια διαφορετική και χαρακτηριστική πατέντα αντίληψης, σκέψης και μάθησης. Η κατάλληλη διδακτική προσέγγιση και το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον καθιστούν ικανό το παιδί με αυτισμό να αναπτύξει και να μάθει πολλά, καθώς επίσης να κάνει σημαντική πρόοδο. Δεν υπάρχει απλή προσέγγιση, εφόσον υπάρχει σημαντική ατομική μεταβολή και διαφορά στις μαθησιακές ανάγκες. Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για το είδος των προσεγγίσεων που θα χρησιμοποιήσουμε γιατί αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια διερεύνηση της ταξινόμησης των αναγκών και τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις σε διασταύρωση με τις ανάγκες.  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved