Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κυρίτση Iωάννα
Τεύχος : 63 έτος : 2001
Περίληψη Η εκπαίδευση των στελεχών στον τομέα της αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τις ευρωπαϊκές χώρες (Pantoja, 1998) και τη χώρα μας από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τα πρώτα αιτήματα για εκπαίδευση στελεχών πρόληψης, που στη συνέχεια θα δημιουργούσαν αντίστοιχες δομές στην κοινότητα από την οποία προέρχονταν, εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ενώ ήδη στα μέσα του 1990 αυξήθηκαν δραματικά. Το πρώτο όμως ζήτημα που προέκυψε από τα αιτήματα των ενδιαφερομένων ήταν ότι η εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι πολύ-επίπεδη, ώστε να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των στελεχών σε θεωρητικό επίπεδο, στο επίπεδο της απόκτησης πρακτικής εμπειρίας αλλά και στο επίπεδο της διερεύνησης των αναγκών της τοπικής κοινότητας. Παράλληλα, φάνηκε από νωρίς ότι ένα στέλεχος πρόληψης θα πρέπει να συνδυάζει ένα σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με αφετηρία την ικανότητα επικοινωνίας με τον πληθυσμό στόχο και κατάληξη την ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στα θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, στα χαρακτηριστικά των στελεχών πρόληψης και στο ρόλο που καλούνται να αναλάβουν όπως και σε παραδείγματα βραχύχρονης και μακρόχρονης εκπαίδευσης στελεχών.  
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved