Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Παπαθεοφίλου Έλλη
Τεύχος : 130 έτος : 2018
Το άρθρο αυτό βασίζεται σε πολύχρονη πείρα στην άσκηση διοίκησης και εποπτείας σε συνδυασμό με τις αρχές διοίκησης και του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.Κατ’ αρχήν να διευκρινίσουμε ότι δεν μιλάμε για εποπτεία στο κενό ούτε για εποπτεία σ’ ένα οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο. Μιλάμε για εποπτεία σε μιαν οργάνωση, που σκοπός της είναι να προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας μεθόδους κοινωνικής εργασίας. Με τη λέξη οργάνωση εννοώ τόσο την απλή ή πολύπλοκη κοινωνική οργάνωση ιδιωτικού δικαίου όσο και ένα τμήμα κοινωνικής εργασίας σ’ ένα υπουργείο ή σ’ ένα ίδρυμα δημοσίου δικαίου, π.χ. σ’ ένα νοσοκομείο που λειτουργεί με ποικιλία επαγγελματιών και ειδικοτήτων.Ειδικοί σκοποί και δραστηριότητες διαφέρουν στις διάφορες οργανώσεις αλλά κοινός παρονομαστής, κοινός σκοπός είναι η κάλυψη καθορισμένων κοινωνικών αναγκών και η προσφορά της καλύτερης δυνατής επαγγελματικής εξυπηρέτησης μέσα στα πλαίσια των πηγών που υπάρχουν. Όλο το προσωπικό, από την πιο μικρή καθαρίστρια μέχρι τον διευθυντή εργάζονται για να πετύχουν, να κατορθώσουν να υλοποιήσουν τους σκοπούς της Οργάνωσης και κάθε θέση μέσα στην Οργάνωση έχει τις ευθύνες της για την επίτευξή τους.    
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved