Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κορασίδου Μαρία
Τεύχος : 131 έτος : 2018
Συγγραφείς: Κορασίδου Μαρία
Αν ξεκινήσει κανείς με την υπόθεση ότι η οικογένεια αποτελεί μια δυναμική μορφή κοινωνικής οργάνωσης, που στα πλαίσια μιας ιστορικά προσδιορισμένης κοινωνίας γνωρίζει συγκεκριμένες κάθε φορά μεταβολές, τότε μπορεί σίγουρα να υποθέσει, ότι και τα ζητήματα που αφορούν την παιδική ηλικία, στο βαθμό που είναι άμεσα συσχετισμένα με την εξέλιξη της οικογένειας, προσλαμβάνουν σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή διαφορετική μορφή.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved