Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ψαρράκου Μαρία
Τεύχος : 132 έτος : 2018
Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της ιδρυματικής κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία στον ενήλικο πληθυσμό. Ταυτόχρονα διερευνώνται οι στάσεις και οι αντιλήψεις  λειτουργών του χώρου της Δικαιοσύνης και επαγγελματιών στον χώρο της Παιδικής Προστασίας και Ψυχικής Υγείας σχετικά με το φαινόμενο της ιδρυματικής κακοποίησης των παιδιών και της ιδρυματοποίησης γενικότερα. Η έρευνα αποτελεί μέρος του προγράμματος SASCA (Support  to  Adult  Survivors of Child Abuse in Institutional Settings) χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα REC της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο συμμετείχαν φορείς από άλλες 3 χώρες (Ιταλία, Ιρλανδία, Ρουμανία). 
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved