Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Βεργιάδη Αντιόπη
Τεύχος : 5 έτος : 1987
Η νέα χάση που έχει διαμορφωθεί σήμερα και που θεωρητικά τουλάχιστον γίνεται αποδεκτή παγκόσμια, συνίσταται στην ανάγκη για προληπτική δράση και σταδιακό περιορισμό του τομέα θεραπείας-αποκατάστασης με ταυτόχρονη εξάλειμη των αιτίων που δημιουργούν την κοινωνική παθολογία. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι οι κοινωνικοπρονοιακές υπηρεσίες είναι αδύνατον να εξαλείμουν τα αίτια της κοινωνικής παθολογίας, ανεξάρτητα ή αυτόνομα από την εκφρασμένη πολιτική βούληση της κεντρικής εξουσίας. Είναι φανερό ότι το πρόβλημα εντάσσεται σ’ αυτό που λέμε «κοινωνική ασφάλεια» του ατόμου και όχι κενά «ασφάλιση», και συνδέεται με την ποιότητα της κοινωνίας και τις πολιτικές επιλογές.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved