Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Trueman Mark
Τεύχος : 56 έτος : 1999
Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσης μελέτης* ήταν να εξετάσει τις στάσεις των εργαζομένων σε κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης προς τη σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική καθυστέρηση στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Ένα ερωτηματολόγιο στάσεων σε 8 ομάδες ερωτήσεων που αφορούσαν διάφορες πλευρές της ανθρώπινης σεξουαλικότητας διανεμήθηκε σε δύο ομάδες εργαζομένων και ομάδες μελών του γενικού κοινού των δύο χωρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των Ελλήνων και Βρετανών όσο αφορά στίς στάσεις προς τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού ή μεταξύ του συνόλου των σεξουαλικών στάσεων μεταξύ του προσωπικού και μελών του γενικού κοινού. Ωστόσο, οι "Ελληνες και Βρετανοί ερωτώμενοι εξέφρασαν διαφορετικές στάσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική καθυστέρηση.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved