Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αδαμοπούλου Α.
Τεύχος : 56 έτος : 1999
Το φαινόμενο της μετακίνησης πληθυσμού από την πατρίδα του σε ξένη χώρα (μετανάστευση) για οικονομικούς κυρίως λόγους, χαρακτηρίζει τον 20ό αιώνα. Στην εθελοντική μετανάστευση κύρια αιτία είναι οικονομικοί λόγοι. Το ρεύμα της μετανάστευσης κινείται από τις φτωχές στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες (π.χ. Έλληνες στη Δυτική Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, Σουηδία) . Στην αναγκαστική μετανάστευση κύρια αιτία είναι κοινωνικοπολιτικοί λόγοι (π.χ. Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στις ανατολικές χώρες). Η επιστροφή των εθελοντικά και αναγκαστικά μεταναστών (παλιννόστηση, επαναπατρισμός, επιστροφή στον τόπο που γεννήθηκαν) (1), άρχισε στη δεκαετία 1970-1980 και συνεχίστηκε και στη δεκαετία 1980-1990. Την ίδια περίπου περίοδο άρχισε και η προσφυγιά των ομογενών από τη Σοβιετική Ένωση, την Κωνσταντινούπολη, κ.α. Η τελευταία κατηγορία πληθυσμού δεν χαρακτηρίζονται ως μετανάστες, αλλά ως πρόσφυγες (1) (επιστροφή στη μητέρα πατρίδα, αλλά όχι στον τόπο που γεννήθηκαν).
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved