Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ματζιάρας Μαρίνος
Τεύχος : 56 έτος : 1999
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη φιλοσοφία, στον τρόπο λειτουργίας και στα αποτελέσματα της ενασχόλησής μου κατά τη διάρκεια ενός χρόνου λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» στο Δήμο Διδυμοτείχου. Η ανάγκη της δημοσίευσης αυτού του άρθρου έγινε έκδηλη επειδή πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο Δήμο, για να παρατεθεί ο τρόπος εργασίας της συγκεκριμένης ομάδας και να αντιπαραβληθεί με τις αντίστοιχες ομάδες άλλων Δήμων με σκοπό να συντεθεί ένα πρότυπο παρέμβασης στο σπίτι του ηλικιωμένου προσαρμοσμένο στα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα. Την ομάδα αποτελούν εκτός από τον συγγραφέα του άρθρου, η νοσηλεύτρια κ. Μηδιουρα Βασιλική και η οικογενειακή βοηθός κ. Σαραντίδου Ελισάβετ.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved