Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Χατζηγιάννογλου - Ξενοδοχίδη Θάλεια
Τεύχος : 67 έτος : 2002
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επίδραση τον παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες ή χρόνια ασθένεια στα αδέλφια τον. Μέσα από την ανασκόπηση ποικίλων ερευνών περιγράφονται τα συναισθήματα, οι σκέψεις, η πορεία προσαρμογής και αντιμετώπισης της «ιδιαιτερότητας» από τα υγιή αδέλφια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πορεία διαμόρφωσης των αδελφικών σχέσεων στα πλαίσια τον οικογενειακού συστήματος.  
Τεύχος : 77 έτος : 2005
Η παρούσα μελέτη εστιάζει σε τρόπους αντιμετώπισης της αναπηρίας μειονεξίας από τον πατέρα τον παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες. Μέσα από την ανασκόπηση σχετικών ερευνών εξετάζεται η διαδικασία αντιμετώπισης και προσαρμογής του πατέρα στην αναπηρία/μειονεξία του παιδιού, ενώ παράλληλα επιχειρείται η σύγκριση των γονεϊκών αντιδράσεων στην οικογένεια του παιδιού με ιδιαίτερες ανάγκες.
Τεύχος : 106 έτος : 2012
Η παρούσα βιβλιογραφική μελέτη εστιάζει στο άγχος που βιώνει η οικογένεια τον παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες. Σημαντικός αριθμός ερευνών προσπάθησε να ερμηνεύσει την επίδραση του παιδιού με αναπηρία στην οικογένεια μέσα από ένα πρίσμα ψυχοπαθολογίας, χωρίς να δίνει την πρέπουσα σημασία στις μεταβλητές που οδηγούν σε θετική προσαρμογή του παιδιού και της οικογένειάς του. Ο στιγματισμός, η απομόνωση, το φορτίο της φροντίδας του παιδιού, η απογοήτευση και οι συναισθηματικές δυσκολίες θεωρήθηκαν ως μορφές χρόνιου άγχους που συνοδεύουν την παρουσία τον παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην οικογένεια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να αναλύσουν τους τρόπους με τους οποίους η οικογένεια αντιμετωπίζει με επιτυχία το άγχος που προκαλεί η έλευση του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προσαρμόζεται θετικά στην αναπηρία. Υποστηρίχτηκε ότι, αν και το άγχος που βιώνουν οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τους γονείς των παιδιών με τυπική ανάπτυξη, δεν οδηγεί απαραίτητα σε «δυσλειτουργία» της οικογένειας. Αυτό οφείλεται στην υιοθέτηση επιτυχημένων στρατηγικών, οι οποίες έχουν επιτρέψει στις συγκεκριμένες οικογένειες να έχουν ικανοποιητικούς γόμους και καλές οικογενειακές σχέσεις που λειτουργούν θετικά για το παιδί τους.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved