Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Ναγόπουλος Νίκος
Τεύχος : 69 έτος : 2003
Συγγραφείς: Ναγόπουλος Νίκος
Κοινωνική επιστήμη και τεχνική στη νεωτερικάτητα Ένα από τα σύγχρονα θέματα της Κοινωνιολογίας των οργανώσεων και της πολιτικής Κοινωνιολογίας αφορά τη διαπίστωση ότι η θεωρία και η πρακτική του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και της διοικητικής εκλογίκευσης δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη Βελτίωση των γραφειοκρατικών δομών του σύγχρονου κράτους. Αντίθετα, αποτελεί μια συστατική οργανωσιακή και τεχνική εφαρμογή για κάθε οικονομική και κοινωνική μορφή οργάνωσης, η οποία έχει ως στόχο την αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας στους τομείς οργάνωσης της εργασίας. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για δημόσιους οργανισμούς, ή για επιχειρηματικές μονάδες τα συστήματα τεχνολογικού σχεδιασμού και διοικητικού ελέγχου σε συνδυασμό με τις θεσμικές επιταγές σε θέματα οργανωτικής δράσης τείνουν να παρουσιάζουν ομοιόμορφο χαρακτήρα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved