Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Παπαγερίδου Φωτεινή
Τεύχος : 72 έτος : 2003
Οι απόπειρες αυτοκτονίας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ερωτήματα στην ψυχιατρική του εφήβου και, πλην των άλλων, απαιτούν μια διαρκή επικαιροποίηση ως προς τις επί μέρους ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους, στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται προκαταρκτικά αποτελέσματα από μια συνεχιζόμενη μελέτη στην Υπηρεσία Παιδιού-Εφήβου της Γ' Ψυχιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ. στο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία προέρχονται από 125 περιπτώσεις και αφορούν κυρίως στις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους. Μεταξύ των ευρημάτων επισημαίνονται οι «νέες μορφές οικογένειας», η γεωγραφική κινητικότητα και οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, που αποτελούν πλέον συστατικά και της ελληνικής πραγματικότητας. Μαζί μ' αυτά, πιο κλασσικά ευρήματα όπως η συχνότητα ψυχικών και σωματικών νοσημάτων και απωλειών στην οικογένεια, οι απογοητεύσεις από σχέσεις των εφήβων και το αυξημένο ποσοστό νέων εκτός σχολικής ζωής. Συζητείται η ανάγκη συνεχούς επαναπροσαρμογής των τρόπων παρέμβασης, με έμφαση στις ψυχοκοινωνικές πτυχές του προβλήματος.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved