Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Παττακού Βασιλική
Τεύχος : 100 έτος : 2010
Η οποιαδήποτε μορφή Βίας που ασκείται εναντίον των ηλικιωμένων μέσα στο περιβάλλον του σπιτιού τους αποτελεί σαφή καταπάτηση των δικαιωμάτων τους (BuzgovaJ & IvanovaJ, 2009). Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης προληπτικών στρατηγικών για την καταπολέμησή της (Anelzbergeret al., 2000, Connolly,2008). Ο σύγχρονος προβληματισμός για την ανάπτυξη πολιτικών σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση του φαινομένου της κακοποίησης των ηλικιωμένων, μέσω συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ειδικά σχεδιασμένων παρεμβάσεων, είναι άμεσα συνδεδεμένος, τόσο με την αύξηση των ποσοστών του ηλικιωμένου πληθυσμού (Kb ening & De Guerre, 2005),  όσο και με τις ευρύτερες δημογραφικές αλλαγές που σημειώνονται στις σύγχρονες κοινωνίες και ενισχύουν το φαινόμενο της κακοποίησης των ηλικιωμένων (Anetzberger, 1987).
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved