Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Broadhurst Karen
Τεύχος : 87 έτος : 2007
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει κριτική ανάλυση μιας διμερούς συμφωνίας και ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Τμήματος Εφαρμοσμένων Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Lancaster και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας. Έμφαση δίνεται στις δυσκολίες και τα εμπόδια για Ευρωπαϊκές ανταλλαγές που προέρχονται από την οργάνωση της πρακτικής άσκησης και την αξιολόγηση φοιτητών στην Αγγλία και την Ουαλία. Παρουσιάζεται μια λεπτομερής ανάλυση των πρόσφατων αλλαγών στην εκπαίδευση της κοινωνικής εργασίας στην Αγγλία και Ουαλία, που οδήγησαν στην καθιέρωση αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού πτυχίου το 2003. Συγχρόνως, σκιαγραφούνται οι βιογραφίες τεσσάρων φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus το 2005 και το 2006, επισημαίνοντας την ευρύτητα απόψεων και την επιθυμία τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved