Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μαραγκός Κ.
Τεύχος : 2 έτος : 1986
Η Ελλάδα δεν έχει μακρόχρονη παράδοση όσον αφορά τη διάγνωση και θεραπεία του προβλήματος της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών. Από το 1977, μια μικρή διεπιστημονική ομάδας στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, στην Αθήνα, ασχολείται με το θέμα. Δύο σημαντικές ερευνητικές μελέτες που έγιναν από την ομάδα στην περιοχή της Αθήνας αποκάλυψαν την ύπαρξη του προβλήματος και προσδιόρισαν τα ιατροκοινωνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά του (1,2,3,4). Μια περαιτέρω έρευνα μελετά τώρα το πλαίσιο παιδικής προστασίας καθώς και νομικά θέματα που έχουν σχέση με το πρόβλημα της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών (5). Το 1983 μια διεπιστημονική ομάδα εργασίας κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας μελέτησε τις συνθήκες στην Ελλάδα όσον αφορά την αναγνώριση, θεραπεία και πρόληψη του προβλήματος και πρότεινε ένα εθνικό πλαίσιο αντιμετώπισης και πρόληψης ενός παλαιού προβλήματος που πρόσφατα όμως αναγνωρίσθηκε. Το έργο της ομάδας κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών στον Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού έχει συνεισφέρει στο να αυξηθεί η επαγγελματική ενημέρωση, ειδικά στον χώρο των παιδιάτρων, ιατρών, χειρουργικών ειδικοτήτων, νοσηλευτών και των κοινωνικών λειτουργών. Σήμερα, το πρόβλημα της κακοποίησης και παραμέλησης στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται διεπιστημονικά σε πολύ περιορισμένο επίπεδο στην Αθήνα από την ομάδα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Ενώ περιπτώσεις κακοποιημένων παιδιών που φθάνουν σε άλλες προνοιακές υπηρεσίες αντιμετωπίζονται σαν κλασσικά κοινωνικά περιστατικά
Τεύχος : 43 έτος : 1996
Ζητήθηκε από 423 αστυνομικούς - σπουδαστές σχολών Αστυνομίας να καταγράψουν τις γνώσεις, απόψεις και στάσεις τους σε θέματα κακοποίησης - παραμέλησης παιδιών. Τα 2/3 θεωρούντο φαινόμενο συχνό, ενώ 64% αναφέρουν προσωπική αντίληψη περιπτώσεων κυρίως στην υπηρεσία τους. Το 1/3 των περιπτώσεων, αυτών αντιμετωπίσθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα χωρίς παραπομπή σε άλλη υπηρεσία. Η ευθύνη για τη σωματική κακοποίηση και παραμέληση αποδίδεται στους γονείς από την πλειοψηφία των αστυνομικών (93% και 97% αντίστοιχα). Οι γονείς χαρακτηρίζονται ως ψυχοπαθολογικές προσωπικότητες από το 81% των αστυνομικών, και προτείνεται η ποινική τους δίωξη σε κάθε περίπτωση, από τους μίσους αστυνομικούς, ενώ 56% προτείνουν την απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια. Παρ' όλο που τα 3/4 των αστυνομικών χαρακτηρίζουν τις γνώσεις τους από "μέτριες έως ανεπαρκείς”, η ανάγκη εκπαιδευτικής παρέμβασης στα προγράμματα σπουδών τους είναι εμφανής, όπως αυτό προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεών τους.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved