Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Νόβα Χριστίνα
Τεύχος : 43 έτος : 1996
Ζητήθηκε από 423 αστυνομικούς - σπουδαστές σχολών Αστυνομίας να καταγράψουν τις γνώσεις, απόψεις και στάσεις τους σε θέματα κακοποίησης - παραμέλησης παιδιών. Τα 2/3 θεωρούντο φαινόμενο συχνό, ενώ 64% αναφέρουν προσωπική αντίληψη περιπτώσεων κυρίως στην υπηρεσία τους. Το 1/3 των περιπτώσεων, αυτών αντιμετωπίσθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα χωρίς παραπομπή σε άλλη υπηρεσία. Η ευθύνη για τη σωματική κακοποίηση και παραμέληση αποδίδεται στους γονείς από την πλειοψηφία των αστυνομικών (93% και 97% αντίστοιχα). Οι γονείς χαρακτηρίζονται ως ψυχοπαθολογικές προσωπικότητες από το 81% των αστυνομικών, και προτείνεται η ποινική τους δίωξη σε κάθε περίπτωση, από τους μίσους αστυνομικούς, ενώ 56% προτείνουν την απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια. Παρ' όλο που τα 3/4 των αστυνομικών χαρακτηρίζουν τις γνώσεις τους από "μέτριες έως ανεπαρκείς”, η ανάγκη εκπαιδευτικής παρέμβασης στα προγράμματα σπουδών τους είναι εμφανής, όπως αυτό προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεών τους.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved