Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Τσιάντου Βασιλική
Τεύχος : 101 έτος : 2011
Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος, εξαιτίας της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής συγκυρίας, επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, ενισχύοντας τους κοινωνικούς κινδύνους και ως εκ τούτου διαταράσσοντας τη κοινωνική συνοχή και ευημερία. Οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και η αύξηση των κοινωνικών κινδύνων επαναφέρουν την προβληματική της αδυναμίας του κράτους και των αγορών να ανταποκριθούν στις προτιμήσεις και τις ανάγκες των χρηστών και της αναζήτησης μηχανισμών άμβλυνσης των δομικών στρεβλώσεων. Τα κοινωνικά δίκτυα ανάγονται σε φορείς αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, της κυριαρχίας και ενδυνάμωσης της θέσης των χρηστών και της απαλλαγής από την ασφυκτική επικυριαρχία της πλευράς της προσφοράς. Σε ένα περιβάλλον περιορισμένων πόρων, η συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων αποτελεί σημαντικό κριτήριο νομιμοποίησης των πολιτικών επιλογών, το οποίο κατ’ επέκταση εγγυάται την κοινωνική συνοχή και ενισχύει το κριτήριο της κοινωνικής αποδοτικότητας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved