Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κοχλιού Δέσποινα
Τεύχος : 101 έτος : 2011
Το παρόν άρθρο εστιάζει στις μεθόδους Ηλεκτρονικής Δικτύωσης Κοινωνικών Υπηρεσιών ως μέσο για την αποδοτικότερη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική δικτύωση τους θεωρείται όχι μόνο αναγκαία, αλλά και ουσιαστική για τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη της τοπικής Κοινωνικής Πολιτικής, σε εναρμόνιση με τους απαιτητικούς στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι απόψεις των συγγραφέων στηρίζονται τόσο σε θεωρητικά μοντέλα, όσο και σε εμπειρικά δεδομένα από αντίστοιχη έρευνα με σκοπό την ανάδειξη των παραγόντων που συνιστούν την επιτυχία της ηλεκτρονικής δικτύωσης. Πρόκειται για ποιοτική περιπτωσιολογική έρευνα που διεξήχθη στηνΝ.Α. Αγγλία σε δύο Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, με αντικείμενο τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων από τους κοινωνικούς λειτουργούς και τα αποτελέσματα τους στην ενδοϋπηρεσιακή και διϋπηρεσιακή επικοινωνία των οργανώσεων και στην πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved