Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καραδήμου Χριστίνα
Τεύχος : 18 έτος : 1990
Αυτή είναι μια προκαταρκτική μελέτη αξιολόγηση της δουλειάς των επαγγελματικών εργαστηρίων της Μονάδας ψυχικής Υγείας Εφήβων (MWYE) του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΠΓΝΑ). Στηρίζεται σε 32 έφηβους και νέους πού φοίτησαν στα εργαστήρια από 1.30.6.89, και αποφοίτησαν ή διέκοψαν τη φοίτησή τους. Ο αριθμός είναι μικρός, δείχνει όμως τις δυνατότητες αυτής της εναλλακτικής μορφής ψυχιατρικής παρέμβασης, και “κρούει τον κώδωνα του κινδύνου" για το τι μπορεί να επακολουθήσει αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, π.χ. συστηματική ψυχιατρική παρακολούθηση, και δημιουργία προστατευμένων ή παραγωγικών εργαστηρίων για όσους δεν μπορούν να βρουν απασχόληση στην ελεύθερη αγορά εργασίας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved