Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Φράγκου Δ.
Τεύχος : 23 έτος : 1991
Η εργασία αυτή είναι προσπάθεια αξιολόγησης του Νοσοκομείου Ημέρας (ΝΗ) της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Εφήβων του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών. Εξετάζονται οι παράμετροι διαμονή, απασχόληση, υποτροπές 6-36 μήνες μετά την έξοδο από το ΝΗ. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι έφηβοι έβρισκαν θέση σε επαγγελματικά εργαστήρια, και ότι μετά πάροδο 18-36 μηνών οι είχαν κάποια εργασιακή απασχόληση θεωρείται σημαντική επιτυχία. Επισημαίνεται όμως ο κίνδυνος υποτροπών και συχνών ενδονοσοκομειακών νοσηλειών που δυνατό να οδηγήσουν στην ασυλοποίηση ιδίως για τους εφήβους που είχαν προηγούμενες νοσηλείες και οι σχέσεις τους με τις οικογένειές τους ήταν αμφιθυμικές. Τονίζεται η ανάγκη συνεχούς ψυχιατρικής παρακολούθησης και δημιουργίας νέων εναλλακτικών δομών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved