Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Γεννηματά Α.
Τεύχος : 24 έτος : 1991
Η δημογραφική γήρανση των πληθυσμών των αναπτυγμένων χωρών αναγνωρίζεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η κοινωνική πολιτική στα επόμενα χρόνια, λόγω της έντασης της ιατρικής φροντίδας, αλλά και των υπηρεσιών πρόνοιας, για τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Στο άρθρο αυτό μελετάται η επίδραση της δημογραφικής γήρανσης στα οικονομικά της υγείας και αναλύονται εναλλακτικές μορφές φροντίδας των ηλικιωμένων ως προς το κόστος και το όφελος που δημιουργούν, με σκοπό την επιλογή του πλέον κατάλληλου τύπου. Από τη μελέτη, η οποία έγινε με τη βοήθεια μεθόδων της οικονομικής ανάλυσης, συμπεραίνεται ότι: α. Κρίσιμο σημείο γι αυτή την επιλογή είναι ο Βαθμός εξάρτησης του ηλικιωμένου και το οριακό κόστος και οριακό όφελος κάθε εναλλακτικής λύσης. 0 συνδυασμός αυτών μπορεί να οδηγήσει στην οικονομικότερη και αποδοτικότερη επιλογή για την κοινότητα. β. Καθοριστικό στοιχείο, που πρέπει να εκτιμάται ιδιαίτερα, είναι τα ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας του ηλικιωμένου και η προσωπική του ικανοποίηση από κάθε εναλλακτική, ώστε η επιλογή να ικανοποιεί και το αίτημα της ποιοτικής Βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved