Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Στυλιανίδης Στέλιος
Τεύχος : 25 έτος : 1992
Το άρθρο αυτό Βασίζεται σε μια ερευνητική μελέτη, σχετικά με την κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών στην Ελλάδα. Εξετάζει τους παράγοντες εκείνους που έχουν επιπτώσεις στην όλη διεργασία για μια αποτελεσματική επανένταξη και εισηγείται συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος.
Τεύχος : 38 έτος : 1995
Είναι πλέον γνωστό ότι τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εμφανίζουν ιδιαίτερα σημεία επαγγελματικής αλλά και ευρύτερης κοινωνικής περιθωριοποίησης, (έλλειψη ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης επαρκούς υποδομής κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, τεχνικών βοηθημάτων, κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικών δεσμών) με σημαντικότερες επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας, ψυχικής υγείας και εν γένει, ποιότητας ζωής. Η ενθάρρυνση και υλοποίηση ενεργειών σχετικών με την πληροφόρηση, αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στην προοπτική της επαγγελματικής και κοινωνικής τους ένταξης, αποτελεί πλέον πάγιο και καταξιωμένο αίτημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας HORIZON, ο Δήμος Χαλκιδέων σε συνεργασία με την Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη του τόσο τα κοινωνικά και επιστημονικά αυτά δεδομένα, όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του Νομού Εύβοιας προχώρησε στην υλοποίηση του “ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved