Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Δημητρόπουλος Ευστάθιος
Τεύχος : 27 έτος : 1992
Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια γενική εισαγωγή στην έννοια, στο ρόλο και στις εφαρμογές της Συμβουλευτικής, σε μια προσπάθεια προώθησής της στη χώρα μας. Αρχικά οριοθετείται η έννοια το περιεχόμενο και ο σκοπός της Συμβουλευτικής. Κατόπιν γίνεται συνοπτική παρουσίαση μερικών βασικών εφαρμογών της, σ’ άλλες χώρες και στη δική μας. Τέλος, διερευνάται η σχέση της Συμβουλευτικής με τους άλλους θεσμούς και λειτουργούς επικούρησης του ανθρώπου και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους, ώστε να δειχθεί η συνδετική λειτουργία της Συμβουλευτικής μεταξύ των συγγενών επιστημών - επαγγελμάτων.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved