Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αυγερίδης Κυριάκος
Τεύχος : 28 έτος : 1992
Στο άρθρο που ακολουθεί αποδεικνύεται γιατί η έλλειψη πραγματικό εθελοντικά προσφερομένου αίματος παίρνει διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος. Επισημαίνεται ότι μόνη επιλογή θα πρέπει να είναι η ενιαία εθνική στρατηγική ανάπτυξης της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, με την αξιοποίηση και των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται ήδη σε χώρους υγείας και έχουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή προς αυτή τη κατεύθυνση.
Τεύχος : 28 έτος : 1992
Η ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και των Ειδικών Δοτών (αιμοπετάλια - μυελού οστών κλπ.) είναι σημαντικός τομέας δράσης για Κοινωνικούς Λειτουργούς. Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζεται η εμπειρία των Κοινωνικών Λειτουργών στο Π.Π.Γ.Ν. Πατρών. Αποδεικνύεται πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στον τομέα προσέλκυσης Εθελοντών Αιμοδοτών, με στόχο πάντα την ανάπτυξη της πραγματικά εθελοντικής αιμοδοσίας, της δημιουργίας, δηλαδή Εθελοντών Αιμοδοτών με αιμοδοσιακή συνείδηση. Ειδικότερα παρουσιάζονται: - Η οργάνωση προσέλκυσης - διατήρησης Εθελοντών Αιμοδοτών - Η Προβολή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας - Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved